Cesaționismul – Darurile carismatice sunt reale?

Cesaționismul, ca termen care desemnează teoria sistării darurilor spirituale miraculoase, a apărut recent în limba română, apariţia lui fiind determinată de impactul pe care mişcările penticostală şi carismatică le-au avut în bisericile evanghelice în perioada postdecembristă.

Chestiunea este însă una cu o vechime precum cea a creștinismului.

O parte din evanghelici (baptiștii conservatori, de exemplu) consideră că darurile spirituale miraculoase (cum ar fi profeția, vorbirea în limbi plus interpretarea, vindecarea, exorcizarea) au încetat în zilele noastre, de vreme ce ele au fost SEMNE care au autentificat statutul apostolilor în perioada Bisericii Primare.

Biserica aflîndu-se acum într-o altă etapă, cesaționiștii consideră că există 3 argumente pentru teoria sistării darurilor spirituale miraculoase:

1. Încheierea canonului biblic
2. Infailibilitatea și suficienta autoritate a Bibliei
3. Legitimitatea Bibliei de a călăuzi Biserica

Cuvîntul „cesaţionism” provine din limba engleză, „to cessate” însemnînd: a înceta.

Wikipedia în limba engleză conține un articol consistent: Cessationism. Sînt menționate cărți, unele avînd inclus și cuvîntul „cesaționist” în titlu.

În limba română însă nu există cărți și articole care să trateze consistent cesaționismul și continuaționismul.

În noiembrie 2010, cînd Mișcarea Străjerilor era în floare în România, Iosif Țon a scris un articol intitulat: De ce nu sunt cesaționist?

În acest articol, Iosif Țon menționeză următoarele:

„Ideea cesaţioniştilor este că atunci când Duhul Sfânt vorbeşte cuiva, El dă revelaţie şi, spune teoria, procesul de revelaţie s-a încheiat odată cu scrierea ultimei cărţi din Noul Testament. Greşeala lor fundamentală este că ei nu fac distincţie între revelaţie şi călăuzire. Duhul Sfânt nu vorbeşte numai ca să dea revelaţie, ci vorbeşte credinciosului ca să-i dea călăuzire.”

Pe site-ul Monergim.com sînt menționate 4 tipuri de cesaționism. Richard Gaffin, John F. MacArthur și Daniel B. Wallace sînt probabil cei mai cunoscuți reprezentanți ai cesaționismului clasic, conform căruia darurile spirituale miraculose au încetat o dată cu încheierea canonului biblic, dar Dumnezeu mai face din cînd în cînd minuni și astăzi, precum vindecări și călăuzire divină, fără ca aceste minuni să acrediteze noi doctrine sau adăugiri la canonul biblic.